Megbízható, pontos, dinamikus ügyvédet keres?

Hívjon bizalommal!

Telefon

+36 70 355 5639

Amennyiben tartoznak Önnek, többféle megoldás lehetséges a tartozás behajtására.

Sokszor már egy ügyvédi felszólító levéllel is célt lehet érni, de természetesen előfordulnak olyan esetek, ahol ez sem segít.

BEHAJTÁSI MEGOLDÁSOK

1. FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS INDÍTÁSA

A pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés – bizonyos kivételekkel – fizetési meghagyás útján is érvényesíthető. A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás. Ez azt jelenti, hogy ezt az eljárást a közjegyző folytatja le. Ezt az eljárást legtöbbször ügyvéd (olyan, aki rendelkezik megfelelő technikai eszközökkel, elektronikus aláírással, MOKK hozzáféréssel) szokta kezdeményezni, de arra is van lehetőség (amennyiben Ön magánszemély), hogy egy űrlap kitöltésével közvetlenül közjegyzőnél kezdeményezze ezt az eljárást.

Ennek az eljárásnak külön díja van, melyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának kell fizetni. Ennek mértéke az Ön által követelt összeg (csak a tőkét kell figyelembe venni) 3%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb pedig 300 000 forint.

Amennyiben az adós elismeri a követelést (vagy határidőn belül nem nyilatkozik arra) , úgy az jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Ebben az esetben végrehajtási eljárás megindítását lehet kezdeményezni a fizetési meghagyásos eljárás megindításához hasonló módon, ennek eljárási díja a követelt összeg (szintén csak a tőke) 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint.

Fontos tudni, hogy amennyiben az adós nem ismeri el a követelést, vagy annak kifejezetten ellentmond, akkor 15 napon belül az illetékes bírósághoz lehet keresetlevelet, de ebben az esetben még további bírósági illeték megfizetésével kell számolni. Ha ez megtörténik, akkor a bíróság a „rendes” szabályok szerint, tárgyalásos úton folytatja le az eljárást, jogerős bírósági ítélet birtokában pedig szintén lehetséges végrehajtási eljárást indítani.

2. FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS INDÍTÁSA HITELEZŐ ÁLTAL

Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat – bizonyos esetekben az adós írásbeli felszólításának igazolását is – csatolni kell. Hitelező által indított felszámolási eljárásban a jogi képviselet kötelező, pontosan azért, mert rendkívül bonyolultak és részletesek a felszámolási eljárás szabályai. A felszámolási eljárás célja az adós gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetése.

Fontos tudni, hogy felszámolási eljárást csak olyan adóssal szemben lehet kezdeményezni, amely gazdálkodó szervezetnek minősül, sőt bizonyos esetekben akár alapítványokkal vagy egyesületekkel szemben is indítható.

ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK

(kizárólag hatóságnak fizetendő összegek): jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke 80 000 Forint, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 30 000 Forint. Ezen túl mindkét esetben 25 000 Forint közzétételi költségtérítést is kell fizetni.

Sok esetben előfordul, hogy dönteni kell a fenti két eljárás között. Ekkor célszerű ügyvéddel konzultálni (lényegében a behajtási taktikát kidolgozni), mert adott esetben lehet, hogy ugyan többe kerülne a felszámolási eljárás indítása, mint a fizetési meghagyásosé, de sok esetben jobban célt lehet érni vele. Hiszen ha nem fizeti meg a cég a jogos tartozást, akkor elrendelheti a bíróság a felszámolását (vagyis a jogutód nélküli megszüntetését) és abban az esetben, ha a céget tovább akarják működtetni, akkor nagy valószínűséggel inkább kifizetik a tartozást, hogy elkerüljék a felszámolást.

Részletes tájékoztatásért vagy személyes konzultációért kérem keressen az elérhetőségeimen!

Hívjon bizalommal: +36 70 355 56 39 – Írjon email-t: info@drharsanyi.hu