Megbízható, pontos, dinamikus ügyvédet keres?

Hívjon bizalommal!

Telefon

+36 70 355 5639

CÉGALAPÍTÁS TUDNIVALÓK, DÍJAK

Segítek Önnek a cégalapításban. Vállalok Kft., Bt., Kkt., Zrt. alapítást. Kérem, keressen elérhetőségeimen!

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!
2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (új Ptk.), mely komoly változtatásokat tartalmaz a cégeket illetően. A korábbi szabályozás szerint Kft-t legalább 500.000.- Ft-os törzstőkével lehetett alapítani. Az új Ptk. ezt az összeghatárt 2014. március 15-től 3.000.000.- Ft-ra emelte. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg bejegyzett és működő olyan Kft-nek, amelynek a törzstőkéje nem éri el a 3.000.000.- Ft-ot, legkésőbb 2016. március 15-ig vagy meg kell emelnie erre az előírt összegre, vagy az átalakulásáról kell döntenie. Amennyiben a Kft. cégjegyzéket érintő adataiban 2014. március 15. és 2016. március 15. között bármilyen változás történik (pl. székhelymódosítás, ügyvezetőváltás, ügyvezetői tisztség meghosszabbítása stb.), vagy más okból a társasági szerződés módosítására kerül sor, akkor ezen első módosításkor kell a törzstőke emelésről, vagy átalakulásról is dönteni.

Az új Ptk. nem érinti a betéti társaságok, közkereseti társaságok és a részvénytársaságok törzstőkéjét, tehát ilyen cégek esetén hasonló lépésre nincs szükség.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a 2014. március 15. napja előtt alakult cégek az új Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésükről dönteni, és a legfőbb szerv határozatát a cégbírósághoz benyújtani. A cégnek az új Ptk rendelkezéseit vagy az előbb említett döntés időpontjától, vagy ha ilyen nincs, akkor közkereseti társaság (Kkt.) és betéti társaság (Bt.) esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság (Kft.), részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia, és ezt követően a cég létesítő okirata nem tartalmazhat az új jogszabállyal ellentétes rendelkezést.

Mindez azt jelenti, hogy a cégeknek legkésőbb a fent megadott időpontokig mindenképpen dönteniük kell az új jogszabályoknak megfelelő továbbműködésükről, a létesítő okirataikat (alapító okirat, társasági szerződés) az új szabályoknak megfelelően kell módosítaniuk (továbbá a Kft-knek legalább 3 millió forintra kell emelniük a törzstőkéjüket, vagy dönteni kell az átalakulásukról), és ezt a módosítást be kell jelenteni a cégbíróságnak a jogi képviselőjük útján. Amennyiben csak az új jogszabályoknak való megfelelés a célja a cégbírósági bejelentésnek, úgy nem kell cégbírósági illetéket és közzétételi költségtérítést fizetni.

Hasonló szabályok vonatkoznak a szövetkezetekre is azzal a lényegeges eltéréssel, hogy esetükben a döntés határideje 2015. június 15. napja.

Természetesen a fentiek nem irányadók valamennyi cégre, ezeket a kötelezettségeket, teendőket minden cég esetén külön kell vizsgálni, ezért mindenképpen azt javaslom, hogy forduljanak hozzám még a fenti határidők lejárta előtt.

CÉGALAPÍTÁSI DÍJAK (cégbírósági illetékek, költségek):

 • betéti társaság (Bt.) cégbejegyzése:  50.000.- Ft
 • közkereseti társaság (Kkt.) cégbejegyzése:  50.000.- Ft
 • korlátolt felelősségű társaság (Kft.) cégbejegyzése:  100.000.- Ft
 • zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.) cégbejegyzése:  100.000- Ft
 • jogi személy cégbejegyzése (Kft. és Rt. kivételével):  100.000.- Ft
 • egyéni cég cégbejegyzése:  30.000.- Ft

A fenti díjak az ügyvédi díjat nem tartalmazzák. A fenti illetékeken túl további 5.000.- Ft közzétételi költségtérítés megfizetésével jár a felsorolt cégek alapítása.

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSSAL TÖRTÉNŐ CÉGBEJEGYZÉS:

Lehetőség van néhány cég esetében arra, hogy a Cégtörvény mellékletét képező szerződésminta (társasági szerződés, alapító okirat) alkalmazásával, annak kitöltésével történjen a cégalapítás. Ennek az az előnye, hogy a cégbejegyzés rövidebb időn belül (a gyakorlatban ez 1-2 munkanapot jelent) megtörténik, esetleges hátránya pedig az, hogy a szerződésminta rendelkezéseitől csak szűk körben lehet eltérni, azt nem lehet bővíteni (de mellékesen megjegyzem, hogy erre a legtöbb cég esetében egyébként nincs is szükség).

Egyszerűsített eljárással cégbejegyzés díjai:

 • betéti társaság (Bt.) cégbejegyzése: 25.000.- Ft
 • közkereseti társaság (Kkt.) cégbejegyzése: 25.000.- Ft
 • korlátolt felelősségű társaság (Kft.) cégbejegyzése: 50.000.- Ft
 • zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.) cégbejegyzése: 50.000- Ft
 • egyéni cég cégbejegyzése: 15.000.- Ft

Egyszerűsített cégbejegyzés esetén nem kell közzétételi költségtérítést fizetni. A fenti díjak az ügyvédi díjat nem tartalmazzák.

Személyes konzultációért kérem keressen az elérhetőségeimen!

Bt alapítás, Kft alapítás, Kkt alapítás, Zrt alapítás – Miskolci ügyvédi irodában

Hívjon bizalommal: +36 70 355 56 39 – Írjon email-t: info@drharsanyi.hu